shadow

Ongetwijfeld volgt u net als ons de berichten in de media rond het Coronavirus -Covid19 nauwlettend op.

Mocht u vragen hebben i.v.m. de gevolgen van de Corona-pandemie op uw projectmedewerkers binnen uw diensten, kunnen volgende richtlijnen nuttig zijn:

  • Wij communiceerden de afgelopen weken regelmatig met onze projectmedewerkers, omtrent de door de overheid voorgeschreven hygiënemaatregelen en zullen dat blijven doen zolang dat nodig is.
  • Belangrijk om weten is dat op de werkplek voor de projectmedewerkers dezelfde wettelijke welzijns- en veiligheidsmaatregelen gelden als deze die gelden voor uw vaste medewerkers. De instructies die u ongetwijfeld net als ons verspreidt rond bv. hygiënemaatregelen dienen projectmedewerkers uiteraard net als uw vaste medewerkers op te volgen. Wij kunnen u bijstaan bij de verspreiding van deze communicaties. Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersonen.
  • Projectmedewerkers kunnen eveneens van thuis werken. Gelieve uw gebruikelijke contactpersoon hiervan te verwittigen.
  • Projectmedewerkers kunnen onder dezelfde voorwaarden als uw vaste medewerkers genieten van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ( bv. quarantaine in het buitenland, leveringen uit China/Italië worden niet meer gegarandeerd ). Gelieve ons in voorkomend geval te contacteren zodat wij tijdig de nodige administratieve stappen kunnen ondernemen.
  • Vooraleer u projectmedewerkers opdrachten laat uitvoeren in het buitenland dient u ons zoals steeds te informeren zodat wij de nodige verplichtingen (bv. A1 aangifte bij RSZ, of melding bij de buitenlandse instanties) in orde kunnen brengen. Uiteraard dienen de reisadviezen van de Fod Buitenlandse zaken opgevolgd te worden.
  • Projectmedewerkers die ziek zijn dient u te vragen om naar huis te gaan. Zij zijn ervan op de hoogte dat zij onze diensten asap moeten verwittigen en een medisch attest moeten bezorgen.
  • In geval van vaststelling vanbesmetting van een projectmedewerker die bij u een opdracht uitvoert of uitgevoerd heeft in de periode van 14 kalenderdagen voor de symptomen zullen wij u asap op de hoogte brengen. Wij vragen u eveneens ons zo snel mogelijk te informeren wanneer bij één van uw medewerkers besmetting met Corona zou zijn vastgesteld, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.

Nuttige info over Corona en de gevolgen op de tewerkstelling van uw werknemers vindt u op www.werk.belgie.be, www.voka.be en www.rva.be.

Wij wensen tevens nog mee te delen dat wij u kunnen ondersteunen met Skype interviews tussen u en uw kandidaten.  Zo kan u in alle veiligheid vanop afstand verder werken, mocht dit nodig zijn. 

Heeft u vragen over deze of over één van bovenstaande richtlijnen dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw vertrouwde contactpersoon.  Zij zullen u indien nodig doorverwijzen naar onze preventiedienst of de juridisch dienst.