menu

Online competentiemeting

Een competentiemeting geeft u snel en objectief inzicht in de competenties van sollicitanten en medewerkers.

Test zelf of kandidaten geschikt zijn

Met de online assessment ‘competentiemeting’ van HFM komt u er achter welke kandidaten geschikt zijn voor een specifieke functie. Het testrapport geeft u inzicht in de relevante sterke en zwakke punten van elke kandidaat. Bij elke afzonderlijke competentie komt u precies te weten waarom de kandidaat er meer of minder aanleg voor heeft.

Gratis voorbeeld rapport downloaden

Waarom is competentiemeting nuttig?

1. Heeft een kandidaat ‘het’ in zich of niet? Elke functie vraagt om specifieke kwaliteiten. De competentiemeting laat zien of de kandidaat daarover beschikt. U krijgt een overzicht van alle sterke en zwakke punten van de kandidaat. U gaat daardoor met de juiste kandidaten in gesprek en neemt de meest geschikte kandidaat voor de functie aan.

2. De competentiemeting toont de ontwikkel-mogelijkheden van een medewerker binnen de huidige functie. De ontwikkeling van uw medewerker krijgt daardoor meer focus en levert meer rendement op. Competenties waar uw medewerker veel aanleg voor heeft, zijn makkelijker te ontwikkelen dan competenties waar uw medewerker weinig aanleg voor heeft.

3. Met de competentiemeting krijgt u een breed beeld van de sterke en de zwakke punten van een medewerker. Het is een goed vertrekpunt voor loopbaanoriëntatie. U zoekt samen met de medewerker gerichter naar werkvelden en beroepen waar de medewerker aanleg voor heeft. 

Een medewerker die zijn drijfveren kent, zoekt gerichter naar een passende functie of werkomgeving. De motivatietest maakt duidelijk in welke rol(len) iemand zich prettig voelt en geeft daarmee sturing aan de loopbaan.